மரக்கன்று நடும் நிகழ்வு – தாராபுரம்

11

தாராபுரம் ஒன்றியம் நாதம்பாளையம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அய்யம்பாளையத்தில் 20 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.