மணமேல்குடி ஒன்றியக்கலந்தாய்வு

24

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி மணமேல்குடி ஒன்றியத்திற்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் மணமேல்குடி வடக்கு அம்மன் கோவில் அருகில் நடைபெற்றது.