புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – ஆவடி கிழக்கு நகரம்

5

இன்றைய நிகழ்வை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்த ஆவடி கிழக்கு நகரம் சரஸ்வதி நகர் உறவுகளுக்கு என்னுடைய புரட்சிகர வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும்

இப்படிக்கு
மா.மணிகண்டன்
ஆவடி கிழக்கு நகர செயலாளர்