புலிக்கொடியேற்று விழா – குளித்தலை

23

குளித்தலை வட்டம், குறிச்சி கொடியேற்று விழா


முந்தைய செய்திஆர்வமுடன் கட்சியில் இனைந்த 50 இளைஞர்கள் – கருமாரப்பாக்கம்
அடுத்த செய்திவாலாஜாப்பேட்டை நகரம் பனைவிதை திருவிழா.