புலிகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – போளூர்

22

நாம் தமிழர் கட்சி யின் போளூர் சட்டமன்ற தொகுதி இப்போழுது பல களப்போராளிகளின் உழைப்பில் போளூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மண்டகொளத்தூர் ஊராட்சியில் தமிழ்த்திரு தரணிகுமார் தலைமையில் புலிகொடி பறக்க விடப்பட்டது.