பழனி தொகுதி் சார்பில் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

15

நாம் தமிழர் கட்சி பழநி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக,இன்று ஐயா சாகுல் அமீது‌ அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.