பனை விதை நடும் நிகழ்வு – தாராபுரம் தொகுதி

19

கடந்த (13-09-2020) அன்று தாராபுரம் தொகுதியில் உள்ள குண்டடம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சங்கரண்டாம்பாளையம் ஊராட்சியில் உள்ள தாளக்கரை கிராமத்தில் நடைபெற்ற பனைவிதை நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.