பனைவிதை நடும் விழா – போளூர்

9

போளூர் தொகுதி சேத்துப்பட்டு கிழக்கு ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட அப்பேடு கிராமத்தில் பனைவிதை நடும் விழா நடைபெற்றது.