நெமிலி ஓன்றியம் மானாமதுரையில் புலி கொடி ஏற்ற நிகழ்வு – சோளிங்கர் தொகுதி

32

சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி நெமிலி மேற்க்கு ஒன்றியம் கீழ்களத்தூர் ஊராட்சி மானாமதுரையில் சிறப்பாக புலி கொடி ஏற்றபட்டது… தலைமை: விஜயன் தொகுதி தலைவர். சந்திரன் தொகுதி செயலாளர். ஏற்பாடு மதி. நெமிலி மேற்க்கு ஒன்றிய செயலாளர்..
தொடர்பு எண் 6369541934/9585662725