நீட் தேர்வுக்கு எதிரான பாதாகை ஏந்தும் போராட்டம் – ஆலந்தூர்

17

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக நீட் தேர்வுக்கு எதிரான பாதாகை ஏந்தும் போராட்டம் இன்று முன்னேடுக்கப்பட்டது.

செய்தி தொடர்பாளர்: 9578854498