தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

15

பழனி சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் தொகுதிசெயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்றது.