தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – எழும்பூர்

10

எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக 104 வது வட்ட மாநகராட்சி பூங்காவில் தேர்தலில் உறுப்பினர்கள் செயல்பாடு மற்றும் களப்பணி மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது
8124792906.