தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – கந்தர்வக்கோட்டை

16

கடந்த(05-09-2020)சனிக்கிழமை அன்று கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் மட்டங்காள் கிராமத்தில் நடைபெற்றது.