தேர்தல் களப்பணி மற்றும் ஊராட்சி பொறுப்பாளர் நியமனம்

43

சட்டமன்ற தேர்தல் களப்பணி மற்றும் ஊராட்சி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்வது தொடர்பாக பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது..