தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது நினைவேந்தல் நிகழ்வு – கவுண்டபாளையம் தொகுதி

30

நாம் தமிழர் கட்சியின் ஐயா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களின் மறைவிற்கு கவுண்டம்பாளையம் தொகுதியின் துடியலூர் தலைமை அலுவலகத்தில் நினைவேந்தல் நிகழ்வு சார்பாக செலுத்தப்பட்டது.