தங்கை செங்கொடி நினைவு வணக்க நிகழ்வு

23

28/8/20 அன்று ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி சார்பில் செங்கொடி நினைவை தலைமையின் ஆணைக்கினங்க போற்றி காலை 11 மணியளவில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது புவனேந்திரன் 9629372564