சேலம் வடக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

29

சேலம் வடக்கு தொகுதியில் உள்ள ஜான்சன்பேட்டை பகுதியில் இன்று காலையில் இருந்து சிறப்பாக உறுப்பினர் முகாம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.