கொடியேற்ற நிகழ்வு மற்றும் புகழ்வணக்கம்

7

கடந்த(5-9-2020)சனிக்கிழமை கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதிகுட்பட்ட குன்றாண்டார்கோவில் ஒன்றியத்தில் உள்ள பள்ளத்துப்பட்டி கிராமத்தில் புலிகொடி ஏற்றி வா.உ.சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.