கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – குளச்சல் தொகுதி

26

முளகுமுடு பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பாறக்கடை சந்திப்பில் வைத்து கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் 300 மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.