கபசர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

9

காலை 6:30 மணியளவில் நமது ஜான்சன்பேட்டை பகுதியில் கபசுரகுடிநீர் வழங்கப்பட்டது…