ஐயா வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் – பாளையங்கோட்டை

39

பாளையங்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி நாம்தமிழர்கட்சி சார்பில்

ஆங்கிலேய ஆட்சி அதிகாரத்தை எதிர்த்து கப்பல் நிறுவனம் நடத்திய

இந்திய ஒன்றியத்தில் கப்பலோட்டிய பெருந்தமிழர்
ஐயா
தமிழ்திரு
வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது
நிகழ்வில் பெருந்திரளான நாம்தமிழர் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.

இவண்
ஞானமுத்து
9788388136
பாளையங்கோட்டை
சட்ட மன்றதொகுதி
நாம்தமிழர்கட்சி .