ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம் – பத்மநாபபுரம்

111

பத்மனாபபுரம் தொகுதி கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை கலந்தாய்வில் (18-9-2020) அன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செயல்பட வாழ்த்துக்கள் !

நாம் தமிழர் கட்சி
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.