இலவச மரக்கன்று வழங்கும் விழா – தண்டாரம்பட்டு

25

தண்டராம்பட்டு வடக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட நெடுங்காவாடி கிராமத்தில் நடைபெற்றது