அம்பத்தூர் தொகுதி-83ஆவது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்..

4

19.09.20 அன்று 81, 83ஆவது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழாவை முன்னிட்டு வீடு வீடாக சென்று கொள்கைகளை விளக்கி உறுப்பினர் சேர்க்கும் பணியில் உறவுகள் ஈடுபட்டனர்…

களத்தில் பணியாற்றிய உறவுகள் அனைவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துகள்…