அம்பத்தூர் தொகுதி-83ஆவது வட்டத்தில் சுவர் விளம்பரம் செய்ய வெள்ளை வண்ணம் பூசும் பணி

20

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி வடக்குப்பகுதி 83 வது வட்டம் கருக்கு மேம்பாலத்தின் கீழே சுவர் விளம்பரம் எழுத 06.09.2020 அன்று வெள்ளை அடிக்கப்பட்டது.

களமாடி அத்தனை உறவுகளுக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்

-தகவல் பிரிவு
நாம் தமிழர் கட்சி
அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி