அம்பத்தூர் தொகுதி-81ஆவது வட்டத்தில் மரக்கன்றுகள் வழங்கும் நிகழ்வு

6

13 செப்டம்பர் 2020 காலை 10.30 மணி அளவில் அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மேற்கு பகுதி 81வது வட்ட சார்பாக 50 மரக்கன்றுகள் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

– தகவல் பிரிவு
நாம் தமிழர் கட்சி
அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி