அம்பத்தூர் தொகுதி – தங்கை அனிதாவின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு நினைவேந்தல் அனுசரிப்பு .

10

01.09.2020 அன்று மாலை6:30 மணி அளவில் அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மேற்குப் பகுதி சார்பாக கல்வி உரிமைக்காக தன்னுயிர் ஈந்த தங்கை அனிதாவிற்கு மூன்றாமாண்டு நினைவேந்தல் அனுசரிக்கப்பட்டது..