வேளாண்_நிலங்கள் வழியாக குழாய் பதிக்கும் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்-

7

வேளாண்_நிலங்கள் வழியாக குழாய் பதிக்கும் பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.