மாதாந்திர கலந்தாய்வு – மணப்பாறை தொகுதி

8

01.08.2020 அன்று மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்
#8525902603