தீரன் சின்னமலை வீரவணக்கம் நிகழ்வு – மேட்டூர்

5

நாம் தமிழர் கட்சி மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக தீரன் சின்னமலை அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் மேட்டூர் தொகுதி தலைமை கட்சி அலுவலகத்தில் செலுத்தப்பட்டது

*இப்படிக்கு*
சித்தார்த்தனன்
95142 96173
95143 96173
ntkmettur@gmail.com
செய்தி தொடர்பாளர்
மேட்டூர் தொகுதி.