தீரன் சின்னமலை புகழ்வணக்க நிகழ்வு – சேலம்

19

சேலம் மாவட்டம் வடக்கு தொகுதி சார்பாக நமது பாட்டன் தீரன் சின்னமலை அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

முந்தைய செய்திதொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – சேலம் வடக்கு
அடுத்த செய்திசுற்றுசூழல் மதிப்பீட்டு வரைவு 2020 எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் – திருவையாறு