தீரன் சின்னமலை புகழ்வணக்க நிகழ்வு – சேலம்

4

சேலம் மாவட்டம் வடக்கு தொகுதி சார்பாக நமது பாட்டன் தீரன் சின்னமலை அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது