‘சூற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு-2020’ திரும்ப்பெற வலியுறுத்தி போராட்டம் – மேட்டூர் தொகுதி

4

#நாம்_தமிழர்_கட்சி
#சூற்றுச்சூழல்_பாசறை
#மேட்டூர்_சட்டமன்றத்_தொகுதி
#TNRejectsEIA2020
#WithdrawDraftEIA2020

#நடுவண்_அரசே!
சூற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை அச்சுறுத்தும்
‘சூற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு-2020’
திரும்பப் பெறு!

95142 96173
95143 96173
ntkmettur@gmail.com
செய்தி தொடர்பாளர்
மேட்டூர் தொகுதி.