சுற்றுச் சூழல்தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு-2020 திரும்ப பெற வலியுறுத்தி போராட்டம் – பேராவூரணி

28

பேராவூரணி சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் பதாகை ஏந்தி போராட்டம் நடைபெற்றது