சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020′-ஐ திரும்பப் பெறக்கோரி அறவழிப்போராட்டம்

12

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020′-ஐ திரும்பப் பெறக்கோரி அறவழிப்போராட்டம் – குமாரபாளையம் தொகுதி

திருவாடனை சட்டமன்றத்திற்குட்பட்ட அனைத்து ஒன்றியம் மற்றும் ஊராட்சிகளில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக நாட்டின் இயற்கை வளங்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மட்டுமின்றி நாளைய தலைமுறையின் நல்வாழ்விற்கும் கேடு விளைவிக்கக் கூடிய,
‘சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020’-ஐ திரும்பப் பெறக்கோரி கையில் கோரிக்கை பதாகை ஏந்தி அறவழிப்போராட்டம் நடைபெற்றது

#TNRejectsEIA2020

குமாரபாளையம் சட்டமன்ற தொகுதி
830077 6929