சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020 எதிர்ப்பு போராட்டம் – ஒட்டப்பிடாரம்

12

நாட்டின் இயற்கை வளங்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மட்டுமின்றி நாளைய தலைமுறையின் நல்வாழ்விற்கும் கேடு விளைவிக்கக் கூடிய வகையில் மத்திய அரசு தற்போது கொண்டுவந்துள்ள ‘சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு வரைவு 2020’-ஐ திரும்பப்பெறக் கோரும் இணையவழி பதாகை ஏந்தும் போராட்டத்தில் ஒட்டப்பிடாரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி புவனேந்திரன் 9629372564