அரிமளம் நடுவண் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருமயம் தொகுதி

31

திருமயம் சட்டமன்ற தொகுதி அரிமளம் நடுவண் ஒன்றியம் கலந்தாய்வு கூட்டம் “வாளரமாணிக்கம் ஊராட்சி” வாளரமாணிக்கத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது. கலந்தாய்வில் வாளரமாணிக்கம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வாளரமாணிக்கம், போசம்பட்டி , சமுத்திராப்பட்டி, ஒச்சாங்குடியிருப்பு கிராமங்களை சேர்ந்த உறவுகள் உறுப்பினர்களாக தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக்கொண்டனர், அவர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது. மேலும், அரிமளம் நடுவண் ஒன்றியப் பொறுப்பாளர்களால் “வாளரமாணிக்கம் ஊராட்சி பொறுப்பாளர்கள்” நியமிக்கப்பட்டனர்.

சு.விஜயகுமார்
அலைபேசி: 9488413088
தொகுதி செயலாளர்
தகவல் தொழில்நுட்பப் பாசறை