வத்தலகுண்டு ஒன்றிய கலந்தாய்வு

38

நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி, வத்தலகுண்டு வடக்கு ஒன்றிய வாராந்திர கலந்தாய்வு மற்றும் மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்தும் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.

கருப்பையா ம
செய்தி தொடர்பாளர்,
8122447584