மருத்துவ இட ஒதுக்கீடு வழங்க கோரி க போராட்டம் – நாங்குநேரி

14

*நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம்*🙏

*நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி*💐

இலங்குளம் ஊராட்சி
*பரப்பாடி நாம் தமிழர் கட்சிசார்பாக*

நிகழ்வு;
*ஒ பி சி மருத்துவ மாணவர்கள் இட ஒதுக்கீடு* பறிக்கப்பட்டதற்கு எதிரான போராட்டம்