மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்வு – இராணிப்பேட்டை

3

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாசா நகரத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.