பேரிடர் நிவாரணம் வழங்கும் நிகழ்வு – இராயபுரம்

29

கொரோனா பேரிடர் நிவாரணமாக..

🇰🇬🇰🇬🇰🇬🇰🇬🇰🇬
நமது தொகுதி சார்பாக..

உணவு தேவைக்கு சிரமப்படும் குடும்பத்துக்கு உதவும் வகையில்..
அரிசி முட்டை வழங்கப்பட்டது…

-பேரிடர் மீட்பு பாசறை
தொடர்புக்கு-+91 9551818001

🐅🐅🐅🐅🐅
நாம் தமிழர் கட்சி
இராயபுரம் தொகுதி