புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – மணப்பாறை தொகுதி

45

07.07.2020 அன்று மணப்பாறை சட்டமன்ற தொகுதி
மணப்பாறை கிழக்கு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பொய்கைபட்டி ஊராட்சியில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் பொறுப்பாளர்களும் கட்சியின் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
#8525902603