பாலகிருசுணாபுரம் ஊராட்சி கலந்தாய்வு – திண்டுக்கல் தொகுதி

8

திண்டுக்கல் தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பாலகிருசுணாபுரம் ஊராட்சி பகுதியின் 9வது சிறகத்தின் கலந்தாய்வு கூட்டம் கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் ஊராட்சி பொறுப்பாளர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இரா.மகேசுவரன்
8015750108
(செய்தி தொடர்பாளர்)