பானைகள்(கலசம்) பொருத்தும் நிகழ்வு

5

காலை 10 மணிக்கு கன்னியாகுமரி பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் *அழிந்து வரும் பறவையினங்களை காக்க மரங்களில் சிறிய பானைகள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.