பகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – திருச்செங்கோடு

8

திருச்செங்கோடு தொகுதி மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியம் இராமாபுரம் மற்றும் பருத்திப்பள்ளி ஊராட்சிக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது.