தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் – இராமநாதபுரம்

5

இராமநாதபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மண்டபம் ஒன்றியம் மாணவர் பாசறை சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கலந்தாய்வில் மண்டல செயலாளர், ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவர் பாசறை உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கலந்தாய்வில் மண்டபம் ஒன்றிய மாணவர் பாசறை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் மற்றும் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சிகளின் மாணவர் பாசறை கட்டமைப்பு செய்யப்பட்டது.
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாணவர் பாசறையின் பங்கு கலந்தோசிக்கப்பட்டது.