தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு – தஞ்சாவூர்

24

நிகழ்வு மாலை 5.00 மணி, முன்னிலை திரு.அன்பரசன் அவர்கள், தொகுதி செயலாளர், தஞ்சாவூர்