கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டுதல் – ஊத்தங்கரை

8

முதல் கட்டமாக ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி ஊத்தங்கரை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஊத்தங்கரை பேரூராட்சி நாம் தமிழர் சார்பில் கொள்கை விளக்க சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டது