கொடியேற்றும் நிகழ்வும் இரட்டைமலை சீனிவாசன் புகழ்வணக்க நிகழ்வும் நடைபெற்றது- பல்லடம் தொகுதி

10

07/07/2020 பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கல்லாங்காடு பகுதியில் கொடியேற்றும் நிகழ்வும் இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது