கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – குளச்சல் தொகுதி

3

குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆத்திவிளை ஊராட்சி சார்பாக நெய்யூர் மருத்துவமனை அருகில் 500மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.