கபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – கலசப்பாக்கம்

2

கலசப்பாக்கம் தொகுதி புதுப்பாளையம் ஒன்றியம்
கீழ்படூர் கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுரக் குடிநீர்
ஒன்றிய பொருளாளர் அருண் பிரசாத் தலைமையில் 100 குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டது